Polgárné Varga Erika, matematika – földrajz – informatika tanár

Első diplomámat 1989-ben szereztem Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Matematika tanárként hamar nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a számítástechnika rohamos fejlődése óriási lehetőséget és tanulási/tanítási igényt rejt magában. Ezért, már munka mellett, a veszprémi Pannon Egyetemen levelező oktatásában elvégeztem a középiskolai informatika tanári szakot, 2000 – ben. Közben angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát tettem.

„Aki kimarad, az lemarad”, – vallom azóta is. Ennek szellemében igyekszem tanítani tantárgyaimat és tanítványaimat. Informatika óráimon a kötelező tananyag mellé ezért mindig bekerül egy-két hír a szakterület újdonságaiból is. Ezzel a diákokat is arra ösztönzöm, hogy legyenek nyitottak, ismerjék és bátran használják a mindennapi életben is a technika adta új lehetőségeket.

Eddigi pályafutásom alatt tanítottam általános iskolában és középiskolában is. Megtapasztaltam, hogy csak a megfelelő életkorban megszerzett biztos tudásra lehet a későbbiekben építeni. Alapelvem, hogy a tanár feladata nem merülhet ki az ismeretek átadásában, a tanulók képességfejlesztésében, a motiválásban az érdeklődés felkeltésében.  A „nevelés”, szemléletformálás legalább olyan fontos feladatunk. Segítenünk kell a gyermekeket abban, hogy önmagukkal, társaikkal, családjukkal harmonikus kapcsolatot tudjanak kialakítani, megismerjék, majd elfogadják az általános társadalmi normákat, majd a későbbiekben elégedett, boldog felnőtté váljanak.

Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  |  Telefon: +36 83 320-007; Mobil: +36 30 635-3537   |  Levélcím: 8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12.
E-mail: eletfa.iskola [kukac] gmail [pont] com, eletfaiskola.keszthely [kukac] gmail [pont] com